top of page

podmínky kurzu

Pokud je lekce zrušena kvůli indispozici lektorky, bude tato lekce vždy nahrazena v jiném termínu.

 

Vaše absence a náhrady si spravujete sami prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu v online docházce.

storna a náhrady lekcí

modry_tvar.png
zluty_tvar.png

Omluvit absenci prostřednictvím online systému je potřeba:

– na dopolední lekci - do 22:00 hodin předchozího dne

– na odpolední lekci - do 8:00 hodin téhož dne

Všechny omluvené lekce si můžete nahradit v libovolných časech v kurzech stejného typu dle aktuálního rozvrhu, přičemž v případě plánované absence můžete lekce nahrazovat i předem. V případě lekcí Pilates Clinic lze náhrady vybírat i v kurzech druhé lektorky.​

Zrušené rezervace v době kratší a neomluvené absence jsou bez možnosti náhrady a lekce automaticky

propadá (je brána jako odchozená lekce).

 

Po uplynutí kurzu můžete plynule navázat dalším turnusem.

V případě dlouhodobé nemoci, doložitelné potvrzením od lékaře, se spolu na možnosti náhrad domluvíme

osobně.

Kurzovné se vzhledem k fixním nákladům studia nevrací v případě, že se z kurzu odhlásíte sami v jeho

průběhu. Pokud však za sebe přivedete náhradníka, je možné, aby kurz dochodil on.

Nadále dodržujeme hygienická opatření. S sebou si noste vlastní podložku nebo osušku přes podložku,

pokud využijete naši.

 

V případě uzávěry v důsledku epidemiologické situace bude cvičení probíhat formou online lekcí. Z

důvodů fixních nákladů předplatné nelze vrátit.

platba za kurz

Pololetní kurzy - pro pokročilé

Kurzovné lze uhradit jednorázově za celé pololetí do 31.8.2023, nebo ve dvou splátkách:

 

1. splátka do 31.8. 2023

2. splátka do 15.10. 2023

Cena kurzu se odvíjí od počtu lekcí za dané pololetí.

 

Čtvrtletní kurzy - pro začátečníky

Platba max. 2 týdny před začátkem kurzu, po 6. lekci úvodního kurzu si můžete zarezervovat místo v

navazujícím kurzu předplacením dalšího čtvrtletí.

Kurzy pro začátečníky začnou ve 2. - 4. týdnu v září podle toho, kdy se kurz naplní. O přesném datu Vás

budeme včas informovat.

 

Cena kurzu se odvíjí od počtu lekcí za dané pololetí.

bottom of page